Το πρώτο μέρος του αφιερώματος μας για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο (ΕΧΣ) επικέντρωσε σε αυτό καθαυτό το Σχέδιο ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) που έχει καταθέσει ήδη το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση, και το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί στην ολομέλεια προς κύρωση. Με αφορμή τη θεσμοθέτηση του ΕΧΣ άνοιξε, όμως, μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του χώρου στον τόπο μας – τους στόχους, τις αρχές, τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις προτεραιότητες που χρειάζεται να τεθούν με σαφήνεια. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, επιλέξαμε να φωτίσουμε όψεις του ΕΧΣ, και συγκεκριμένα να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο ειδικός προβληματισμός πάνω σε τέσσερα ζητήματα: τη γεωγραφική και διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου, την εκτός σχεδίου δόμηση και, τέλος, την έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της προστασίας και αξιοποίησης του.

Advertisements