Έχει μέλλον η ελληνική κτηνοτροφία;

Για τη γαλακτοκομία
Βασίλης Κάππας, γεωπόνος με ειδίκευση στην επιστήμη τροφίμων

Βιολογική κτηνοτροφία
Βασίλης Γιολδάσης, γεωπόνος, νομαρχιακός σύμβουλος Άρτας

Advertisements