Επιχειρηματικότητα

Τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιώργος Ευτυχίου, οικονομολόγος

Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη: ένας προφανής σύνδεσμος;
Έλενα Παπαδοπούλου, οικονομολόγος

Τι απομένει από τον μύθο του επιχειρηματία;
Ηλίας Ιωακείμογλου, οικονομολόγος

Εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης

Advertisements