Ευρωπαϊκή Ένωση και αριστερά

Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη
Θέμη Τσολάκου, υποψήφια διδάκτορας συνταγματικού δικαίου

Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημήτρης Γούλας υποψηφιος διδάκτορας εργατικού δικαίου

Ευρωπαϊκή Κοινότητα και περιβάλλον
Δανάη Μπαδογιάννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου

Advertisements